fbpx

מתיאוס לנסקי

מקעקע

"תמיד הייתי מוקף באמנות ואנשים מוכשרים. מאז שגיליתי מהם קעקועים וההיסטוריה שלה הייתי אובססיבי לגבי זה ורציתי להיות חלק מזה וזו התרבות". עבודתו של מתיאוס מבוססת על טכניקות רישום וציור היוצרות עיצובים המדמים היבטים של ציורים וציורים על העור. בהשפעת כמה אמנים מהתקופה החדשה והישנה, הוא תמיד בחיפוש אחר הסגנון האישי והתפתחותו האישית. יליד ברזיל, לנסקי סיים את לימודיו באמנויות בבית הספר לאמנויות של אחוזת מינאס גראיס. בשנת 2017 ובשנת 2018 כבר החל לקעקע באופן מקצועי לקראת סוף 2018 החליט להגר לישראל והצטרף לצוות קעקעיזם בשנת 2019

מתיאוס לנסקי

מקעקע

תומר הללי

"תמיד הייתי מוקף באמנות ואנשים מוכשרים. מאז שגיליתי מהם קעקועים וההיסטוריה שלה הייתי אובססיבי לגבי זה ורציתי להיות חלק מזה וזו התרבות". עבודתו של מתיאוס מבוססת על טכניקות רישום וציור היוצרות עיצובים המדמים היבטים של ציורים וציורים על העור. בהשפעת כמה אמנים מהתקופה החדשה והישנה, הוא תמיד בחיפוש אחר הסגנון האישי והתפתחותו האישית. יליד ברזיל, לנסקי סיים את לימודיו באמנויות בבית הספר לאמנויות של אחוזת מינאס גראיס. בשנת 2017 ובשנת 2018 כבר החל לקעקע באופן מקצועי לקראת סוף 2018 החליט להגר לישראל והצטרף לצוות קעקעיזם בשנת 2019

מתיאוס לנסקי - קעקועיזם
Close Panel