fbpx

איתי חרומוי

מקעקע

סגנונות:

old school, traditional, cartoons

כל חיי היית לי זיקה לעולם האמנות. התחלתי התלמדות ב-2015 למשך קרוב לשלוש שנים. מתמחה בסגנון אולדסקול, טרדישינל וקרטונס, אני אוהב מאוד לעבוד עם צבעים. אני לוקח המון השראה באלמנטים מתרבות הפופ/גיקים ומחיי האישיים אבל ממש אוהב לעשות את האלמנטים הנפוצים בסגנון אני אוהב לצייר את האומנות שלי על דף (פלאש) עם דיו וצבעי מים ואוהב להתעסק באומנות בכל מיני מדיומים שונים!

איתי חרומוי

מקעקע

סגנונות:

old school, traditional, cartoons

איתי חרומוי

כל חיי היית לי זיקה לעולם האמנות. התחלתי התלמדות ב-2015 למשך קרוב לשלוש שנים. מתמחה בסגנון אולדסקול, טרדישינל וקרטונס, אני אוהב מאוד לעבוד עם צבעים. אני לוקח המון השראה באלמנטים מתרבות הפופ/גיקים ומחיי האישיים אבל ממש אוהב לעשות את האלמנטים הנפוצים בסגנון אני אוהב לצייר את האומנות שלי על דף (פלאש) עם דיו וצבעי מים ואוהב להתעסק באומנות בכל מיני מדיומים שונים!

איתי חרומוי - קעקועיזם
Close Panel